Interaktivnost
Grafika in dizajn
Spletne rešitve
Poslovni sistemi

Za manjša in srednja podjetja izdelujemo aplikativne sisteme za vodenje poslovanja, katerih naloga je v prvi vrsti optimizacija delovnih procesov. Sistemi delujejo večnivojsko, kar pomeni, da ima vsak uporabnik pregled samo nad svojimi vnosi (delo opravljeno na projektih, porabljen material, in podobno), medtem ko ima nadzorni uporabnik ali računovodstvo nadzor nad celotnim delovnim procesom v podjetju in lahko s pomočjo vgrajenih orodij v vsakem trenutku oceni efektivnost delovanja podjetja in zaposlenih.

Za vse izdelane aplikacije nudimo garancijo in strokovno podporo.

 

Tovrstni sistemi običajno temeljijo na spletnih tehnologijah, kar pomeni, da je za dostop dovolj internetna povezava, brez dodatnih instalacij in vzdrževanj. Za podjetje to pomeni prednost, saj se vnosi lahko opravljajo z različnih lokacij, manj pa je tudi izpadov zaradi nedelovanja, saj je aplikacija za vse enotna in je nameščena na hitrem in stabilnem strežniku.

 

POGLEJTE SI ŠE:

essay on nonverbal communication

kcl trs dissertation North Carolina

http://www.lorieme.com/